วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนเทพลีลา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 60 ทุน ทุนละ 6,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด “คุณอนงค์ รักวิจิตร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ ที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ เพื่อเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นทำความดีและเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

(ดูกิจกรรมที่ผ่านมาได้จาก ข่าวและกิจกรรม)