SNBC BTP - R880NPII Receipt Printer

SNBC BTP – R880NPII Printer

BTP – R880NPII Receipt Printer เข้ากันได้กับระบบ POS สามารถเชื่อมต่อผ่านทางอินเตอร์เฟสแบบขนาน, พอร์ตอนุกรม, USB, อีเธอร์เน็ตหรือ WIFI และสามารถใช้งานได้กับ WINDOWS Linux และ MAC...
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน SNBC BTP - U60 Thermal Printer

SNBC BTP – U60 Thermal Printer

เครื่องพิมพ์ BTP – U60 Thermal Printer เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ สำหรับแคชเชียร์ ที่ใช้ในร้านค้า และธุรกิจค้าปลีก...
SNBC - BTP R980 Ultra Speed Printer

SNBC – BTP R980 Ultra Speed Printer

BTP R980 Ultra Speed Printer เป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาดเล็ก ความเร็วสูง คุณภาพดีมาก ราคาประหยัด คุณภาพสูง เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทาน ความเร็วในการพิมพ์ 310mm ต่อวินาที...
เครื่องพิมพ์ SNBC - BTP R880 Receipt Printer

SNBC – BTP R880 Receipt Printer

BTP R880 Receipt Printer เข้ากันได้กับแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ POS ที่ได้รับความ คุณสมบัติการพิมพ์ : 203 DPI x 180DPI ความเร็วในการพิมพ์ : 230mm per Second Mono...
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ SNBC BTP - U80II POS Printer

SNBC BTP – U80II POS Printer

ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 200 มม. / วินาที เครื่องพิมพ์ เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านขายยา เคาน์เตอร์เซอร์วิส ใช้งานง่ายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือ POS ผ่าน USB...

NiceLabel Digital Partner