แพลนเนท บาร์โค้ด นอกจากจะมีอุปกรณ์ สำหรับงานบาร์โค้ด AIDC แล้ว ยังมีซอฟต์แวร์ เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แพลนเนท บาร์โค้ด เจ้าหน้าที่ที่เชียวชาญ ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการใช้งาน เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

ซอฟต์แวร์จัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่และทำให้อุปกรณ์มีความปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการจัดการ Mobility Enterprise (EMM) มีฟังก์ชันหลัก ๆ ของ MDM รวมถึงการจัดการแอพพลิเคชันเนื้อหาและอีเมล เพื่อธุรกิจที่ง่ายสำหรับคุณ
รายละเอียด
NiceLabel ช่วยให้สามารถปรับปรุงธุรกิจด้วยบาร์โค้ด และเทคโนโลยี RFID ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้การออกแบบตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดความซับซ้อน และค่าใช้จ่ายในการติดฉลาก เช่นเดียวกับธุรกิจนับแสนในทุกอุตสาหกรรม
รายละเอียด
ระบบตรวจนับสินค้า เหมาะสำหรับการนับสต๊อกที่ต้องการเช็คความถูกต้อง จัดเก็บหรือแก้ไขข้อมูลสินค้า พร้อมสามารถนำข้อมูลออกมาประมวณผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด เพิ่มความรวดเร็วในการนับสต๊อก สามารถนำข้อมูลไปเชื่อมต่อกับระบบบัญชี หรือส่วนอื่น
รายละเอียด