บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด จำหน่ายสินค้าและให้บริการอย่างมืออาชีพ

การขยายตัวของระบบอัตโนมัติ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ได้ถูกนำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด ในกลุ่ม บริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด จึงถือกำเนิด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่ให้บริการผลิตภัณฑ์บาร์โค้ดทั้งระบบ เรามีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างบุคลากรที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในการแนะนำลูกค้า สร้าง Solution เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด ปรารถนาที่จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ความรับผิดชอบและมีจิตใจบริการ ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าและความภาคภูมิใจอันยั่งยืน ที่จะเติบโต คู่กับประเทศไทยตลอดไป