Hikvision เครื่องจดจำใบหน้า DS-K1TA70MI

Hikvision เครื่องจดจำใบหน้า รุ่น DS-K1A70MI-T

อุปกรณ์สแกนใบหน้าเพื่อใช้งานกับระบบ Time Attendance พร้อมทั้งตรวจสอบอุณหภูมิของพนักงานที่มาปฏิบัติงานก่อนเข้าสู่ออฟฟิตและไลน์การผลิต เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้สแกนนิ้วหรือแตะบัตรจึงช่วยป้องกันและสร้างมาตรฐานได้ด้วย อีกทั้งตัวระบบสามารถใช้ร่วมกับระบบ Payroll เพื่อคำนวนช่วงเวลาการทำจ่ายพนักงานที่เข้างานแบบปรกติกับล่วงเวลา (OT) ได้อีกด้วย ซึ่งทางเรามีทีมพัฒนาซอฟแวร์ในส่วนของระบบ Time stamp เพื่อให้คำแนะนำให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าได้ด้วย ...