ครบรอบ 89 ปีของประธานกรรมการบริษัท ดร.สมชัย รักวิจิตร
มอบทุนจำนวนเงิน 300,000 บาท แก่นักเรียนเรียนดี
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ทางกลุ่มบริษัทแพลนเนท ที แอนด์ เอส ได้มอบทุนจำนวน 20 ทุน เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ในโอกาสครบรอบ 89 ปี ดร.สมชัย รักวิจิตร ประธานกรรมการบริษัท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนเรียนดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการเป็นเยาวชนที่ดีและอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

(ดูกิจกรรมที่ผ่านมาได้จาก ข่าวและกิจกรรม)