ในวันที่ 21 กันยายน 2564 ทาง กลุ่มบริษัทแพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนเทพลีลา จำนวน 25 ทุน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 88 ปี ของ ดร.สมชัย รักวิจิตร ประธานกลุ่มบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และสนับสนุนการศึกษาให้น้อง ๆ ที่ประสบความทุกข์เดือดร้อน จากวิกฤติโควิด ที่ทำให้หลายครอบครัวขาดรายได้ และเพื่อเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นทำความดี และเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป (ดูกิจกรรมที่ผ่านมาได้จาก ข่าวและกิจกรรม)