CipherLab 1600 Barcode Scanner

CipherLab 1600 Barcode Scanner – Pocket-sized Scanner

Cipherlab 1600 series สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องสแกนหน่วยความจำที่มีการสแกนได้ถึง 240,000 ครั้ง การเชื่อมต่อ Bluetooth® ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนและพีดีเอได้ในทันที ...