เครื่องอ่านบาร์โค้ด CIPHERLAB 2564 Business Handheld Scanner

CIPHERLAB 2564 Business Handheld Scanner

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ไร้สาย 2 มิติ การเชื่อมต่อ Bluetooth 4.0 CipherLab 2500 series สร้างขึ้นเพื่อการปรับใช้ที่รวดเร็วและง่ายดาย เช่น การรับสินค้า การจัดส่ง การตรวจสอบสินค้าคงคลัง การทำงาน ณ จุดขาย มีอัตราการอ่านที่รวดเร็วด้วยการสแกน 578 ครั้งต่อวินาทีบน บาร์โค้ด 1D
CipherLab WR30 Series Wearable Ring Scanner, เครื่องอ่านบาร์โค้ด, เครื่องสแกนบาร์โค้ด

CipherLab WR30 Series Wearable Ring Scanner

เครื่องสแกนวงแหวน CipherLab Wearable Ring Scanner แบบสวมใส่นี้สามารถกำหนดระยะห่างของบาร์โค้ดได้อย่างรวดเร็วและรวบรวมข้อมูลด้วยระยะการทำงานที่มากกว่า 12 เมตร ทำให้สามารถอ่านบาร์โค้ด 1D/2D ได้ในทุกสภาวะ