Hikvision เครื่องจดจำใบหน้า DS-K1TA70MI

อุปกรณ์สแกนใบหน้าเพื่อใช้งานกับระบบ Time Attendance พร้อมทั้งตรวจสอบอุณหภูมิของพนักงานที่มาปฏิบัติงานก่อนเข้าสู่ออฟฟิตและไลน์การผลิต เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้สแกนนิ้วหรือแตะบัตรจึงช่วยป้องกันและสร้างมาตรฐานได้ด้วย อีกทั้งตัวระบบสามารถใช้ร่วมกับระบบ Payroll เพื่อคำนวนช่วงเวลาการทำจ่ายพนักงานที่เข้างานแบบปรกติกับล่วงเวลา (OT) ได้อีกด้วย ซึ่งทางเรามีทีมพัฒนาซอฟแวร์ในส่วนของระบบ Time stamp เพื่อให้คำแนะนำให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าได้ด้วย

Hikvision เครื่องจดจำใบหน้า DS-K1TA70MI
Hikvision เครื่องจดจำใบหน้า DS-K1TA70MI
Hikvision เครื่องจดจำใบหน้า DS-K1TA70MI

HIKVision เครื่องจดจำใบหน้า รุ่น DS-K1TA70MI  เป็น Face Recognition Terminal ที่มีฟังชั่นใช้ในการวัดอุณหภูมิ ซึ่งสามารถถ่ายอุณหูภูมิและส่งข้อมูลไปส่วนกลาง ซึ่งสามารถใช้กับในหลาย ๆ ฟังชั่น ในบริษัท ในสถานี อาคารบ้านเรือน โรงงาน โรงเรียน รวมถึงเป็น อุปกรณ์สแกนใบหน้า เพื่อใช้งานกับระบบ Time Attendance พร้อมทั้ง ตรวจสอบอุณหภูมิ ของพนักงานที่มาปฏิบัติงานก่อนเข้าสู่ออฟฟิตและไลน์การผลิต  (ซื้อสินค้าออนไลน์ )