คอมพิวเตอร์พกพา หรือ Mobile Computer  คืออุปกรณ์ประมวลผลเคลื่อนที่ ที่มีขนาดเล็กพอที่จอและใช้งานในมือได้ ซึ่งมีหน้าจอ มีแป้นพิมพ์ ที่ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกในงานทำงาน สามารถพกพาไปในที่ต่าง ๆ ได้ ซึ่งในอุปกรณ์จะประกอบด้วย Hardware และ Software ความสะดวกของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาคือ มีเครือข่ายสำหรับส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ ได้ ซึ่งมีมากมายหลายชนิด สามารถใช้ได้ทั้งแบบใช้งานทั่วไป เพื่อการติดต่อสื่อสาร ใช้ในการพักผ่อนฟังเพลง หรือใช้ในการทำงาน โดยสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ ผ่าน Wifi, Bluetooth หรือเครือข่ายเซลลูล่าร์ หรือการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาในปัจจุบันมีกล้องในตัว ใช้ในการโทรออกหรือรับสาย เล่นวีดีโอเกม และสามารกำหนดตำแหน่งพื้นที่บนโลก (GPS) มีพลังงานจากแบตเตอรี่

ปัจจุบันเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา ถูกนำมาใช้งานมากขึ้น จึงมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะด้าน ทั้งงานอุตสาหกรรมหนัก มีความคงทนปกป้องอุปกรณ์จากการตกกระแทก ออกแบบเพื่อให้กันฝุ่น หรือละอองน้ำ การใช้งานในคลังสินค้า ที่ออกแบบมีให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นห้องเย็นอุณภูมิติดลบได้ หรือทนต่อความร้อนสูง มีกล้องเพื่อใช้อ่านบาร์โค้ด มีที่ออกแบบเป็นแบบ Tablet และคล้ายมือถือทั่วไป รวมทั้งมี Application ที่ใช้ในการทำงาน
ที่มีให้เลือกมากมายในระบบ Android เช่นระบบ Stock Count  ที่มีให้ดาวโหลดให้ใช้ฟรี จากบริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด ทั้งยังมี Software ที่ใช้ในการควบควบคุมการทำงานได้จากส่วนกลางเช่น SOTI 

Mobile Computer, คอมพิวเตอร์พกพา

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ที่มีหัวอ่านบาร์โค้ดสามารถนำมาปรับใช้งานได้หลากหลาย เช่น โรงงานอุตสากรรม สายพานการผลิต ระบบคิวซี ระบบการแพ็ค ระบบการตรวจสอบ ระบบคลังสินค้า ระบบการขนส่ง ร้านค้า รีเทล ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ใช้ในระบบ POS ระบบการเช็ค ตรวจสอบราคา สต็อกหน้าร้าน คลังสินค้า โรงพยาบาล การลงทะเบียนคนไข้ ระบบเวชระเบียน การจ่ายยา โรงเรียน การลงทะเบียนนักเรียน ห้องสมุด และสามารถนำไปปรับใช้ได้อีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 02-300-5323 #2303-2305 Line @planet barcode
หรือ Update ข่าวสารโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้ทาง Facebook page : PlanetBarcode