บริการของมืออาชีพ นำมาซึ่งความยั่งยืนทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม

    “บริการนำการขาย” หนึ่งในนโยบายที่ชัดเจน และเน้นกันหนักแน่นมาตั้งแต่แรกเริ่ม หรืออาจเรียกได้ว่า เป็น “วิสัยทัศน์” ที่บุคลากรคุณภาพของบริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด ทุกคน ยึดมั่นอยู่ในใจ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงาน หรือโครงการไหนๆ บุคลากรในทุกระดับชั้นก็จะทำงานทุกชิ้นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่าง เต็มความรู้ความสามารถและความภาคภูมิใจ รวมถึงความพร้อมของสินค้า และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และจุดนี้เอง ที่นำมาซึ่งความสำเร็จแห่ง “ยอดขาย” จากลูกค้าซึ่งประทับใจในบริการและผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังทำให้ฐานลูกค้าของเรา ขยายขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเป็นโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไปจนถึงธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อที่เปิดทำการ 24 ชั่วโมง และด้วยความหลากหลายของลูกค้า รูปแบบธุรกิจ จึงนำมาซึ่งความต้องการที่แตกต่างกัน ทว่า ด้วยความเป็นผู้นำในการบริการผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด จึงได้เสริมศักยภาพและเติมเต็มขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ให้พร้อมสำหรับการบริการให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้นทาง สู่ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงให้คำแนะนำ ปรึกษา และร่วมเข้าแก้ไขทุกปัญหาอย่างทันท่วงที ในทุกสถานการณ์ นับเป็นการตอกย้ำคำว่า “บริการนำการขาย” ได้อย่างสมบูรณ์

 

เพราะจุดเริ่มต้นของ บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัดนั้น มาจากความต้องการสนับสนุน “พนักงาน” ที่มีความสามารถ รวมถึงได้รับความไว้วางใจจาก “พันธมิตรทางธุรกิจ” จากนานาชาติ บวกด้วยความเป็นผู้นำทางธุรกิจ Auto-Identification System นโยบายในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรจึงมุ่งเน้นที่ การพัฒนาความรู้ความสามารถและก้าวตามให้เท่าทันความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี เพื่อการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี และบริการด้านงานระบบที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าทุกราย พร้อมทั้งขยายหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมและตอบรับกับความต้อง การในตลาด

“ทรัพยากรมนุษย์” คือรากฐานของทุกสิ่ง

ด้วยเหตุนี้ ทีม Sales Engineer และทีม Technical Support ของเราจึงได้เข้าร่วมฝึกฝนในหลักสูตรเสริมองค์ความรู้ ต่อเติมความสามารถแบบเฉพาะทาง ที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากต่างประเทศ เพื่อการนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานระบบ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไปในแต่ ละโครงการให้ได้ตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ละเลยความรับผิดชอบที่ทุกคนมีร่วมกันต่อสังคม บริษัทมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นฐานรากการเติบโตของบริษัทที่ยั่งยืนอีกด้วย