โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด NiceLabel

มองไปรอบตัวทุกวันนี้บาร์โค้ดทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน หลัก ๆ คือ ด้านงานธุรกิจการขาย การค้า มีหน้าที่หลักคือ บาร์โค้ดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การค้าการขายสินค้า และบริการ โดยเก็บข้อมูลที่จำเป็นและลดข้อผิดพลาด ที่มาจากกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง ในขณะที่เทคโนโลยี โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด ก้าวหน้า ทำให้บาร์โค้ด ก้าวล้ำ เพื่อเป็นตัวช่วยงานด้านธุรกิจ

โดยเริ่มจากบาร์โค้ด 1D เชิงเส้นเราเริ่มเห็นพัฒนาการการใช้บาร์โค้ด 2 มิติแบบเมทริกซ์ และบาร์โค้ดแบบผสม ในงานธุรกิจค้าขาย และธุรกิจร้านอาหารมากขึ้น สำหรับเมนูหรือโฆษณาเพิ่มเติมบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ สิ่งนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภคด้วยข้อมูลที่มากขึ้น และปลดล็อกโอกาสบาร์โค้ดใหม่ ๆ

NiceLabel Free Trial, โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด

ซอฟต์แวร์สร้างบาร์โค้ด หรือโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด ช่วยให้คุณสร้างบาร์โค้ดประเภทต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์บาร์โค้ดที่ออกแบบ และพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ได้ เป็นโปรแกรมที่สามารถพิมพ์ฉลากที่ซับซ้อนด้วยรูปภาพและคลิปอาร์ตได้ คุณสามารถใช้ โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด เพื่อสร้างบาร์โค้ดแบบกำหนดเองได้ โดยโปรแกรมนี้สามารถสร้างบาร์โค้ด 1D และ 2D แบบธรรมดา แบบซับซ้อนด้วยรูปภาพ และข้อความ เลือกขนาด สัญลักษณ์ และรูปแบบผลลัพธ์ของบาร์โค้ดได้ง่ายต่อการใช้งาน

ปัจจุบันบาร์โค้ดประเภทที่พบบ่อยที่สุด คือ Universal Product Code (UPC) ใช้เพื่อสร้างรหัสสำหรับการติดฉลากผลิตภัณฑ์ บาร์โค้ดทั่วไปอีกประเภทหนึ่งคือ EAN-13 ที่ประกอบด้วยรหัส 13 รหัสสำหรับระบุแต่ละรายการ ISBN, Code 39, QR codes และอื่น ๆ แม้ว่าจะมีบาร์โค้ดหลายประเภท แต่โดยทั่วไปแล้วสามารถจัดแยกได้เป็นสองประเภท คือ บาร์โค้ดเชิงเส้น 1 มิติ หรือบาร์โค้ดเมทริกซ์ 2 มิติ บาร์โค้ดเชิงเส้น 1 มิติ นั่นเอง บาร์โค้ดเมทริกซ์ 2 มิติ เช่น รหัส QR สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบาร์โค้ดแบบผสม ที่รวมบาร์โค้ดเมทริกซ์กับบาร์โค้ดเชิงเส้นเป็นบาร์โค้ดเดียว

โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด

หากสังเกตุการใช้บาร์โค้ดจะมีส่วนประกอบที่มนุษย์อ่านได้ ส่วนประกอบที่มนุษย์สามารถอ่านได้จะแสดงข้อมูลที่มีอยู่เป็นตัวอักษร และตัวเลขด้านล่างบาร์โค้ด นับเป็นการออกแบบมาให้ปลอดภัยในกรณีที่ไม่สามารถใช้เครื่องสแกนเพื่อ่านบาร์โค้ดได้ ตัวอย่างแสดงในบาร์โค้ดแบบผสมด้านบน เครื่องสแกนจะอ่านแถบหรือช่องว่างที่มีลวดลาย ในขณะที่มนุษย์สามารถอ่านตัวเลขและตัวอักษรได้ด้านล่างของสัญลักษณ์

ซอฟต์แวร์สร้างบาร์โค้ด NiceLabel

โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด NiceLabel ช่วยให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นปรับปรุงธุรกิจด้วยระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด NiceLabel มีเครื่องมือที่ช่วยให้ดีไซน์เนอร์หรือนักออกแบบของบริษัท คุณสามารถสร้างโซลูชันการพิมพ์ Barcode ได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมบาร์โค้ดที่ช่วยขจัดข้อผิดพลาดของมนุษย์ และเพิ่มผลผลิต ลดความซับซ้อน และค่าใช้จ่ายในการติดฉลาก เช่นเดียวกับธุรกิจนับแสนในทุกอุตสาหกรรม

การพิมพ์ฉลากด้วยข้อมูลไดนามิกนั้น แตกต่างจากการพิมพ์เอกสารประเภทอื่น ทำให้พนักงานฝ่ายผลิตและคลังสินค้าสามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว และติดฉลากโดยไม่มีข้อผิดพลาด NiceLabel มาพร้อมกับแบบฟอร์มการพิมพ์แบบ all-in-one ที่ช่วยให้ผู้ใช้พิมพ์ฉลากที่ถูกต้องโดยไม่เกิดความผิดพลาด บาร์โค้ดถูกคิดค้นโดยนอร์แมน โจเซฟ วูดแลนด์และเบอร์นาร์ด ซิลเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2494 บาร์โค้ดประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์เมื่อถูกใช้เพื่อทำให้ ระบบสินค้าคงคลังและการค้าการขาย ของซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ที่เป็นที่นิยมนำมาใช้มากในปัจจุบัน

NiceLabel Free Trial Designer, โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด

ซอฟต์แวร์บาร์โค้ด ใช้เพื่อสร้างรหัสที่เครื่องอ่านได้ในรูปแบบของตัวเลข โดยเครื่องมือเหล่านี้มีฟังก์ชันในการพิมพ์บาร์โค้ดลงบนผลิตภัณฑ์ บาร์โค้ดสามารถสแกนและอ่านได้โดยการรวมเครื่องสแกน โปรแกรมออกแบบ Barcode นี้มีเทมเพลตเพื่อให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์บาร์โค้ดในรูปแบบที่เหมาะกับธุรกิจมากที่สุด ในอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ใช้เทมเพลต Barcode เพื่อพิมพ์บาร์โค้ดที่ตรงกับวัตถุประสงค์เฉพาะของตน ไม่ว่าจะบนสินค้า บริการ อุปกรณ์ ตู้คอนเทรนเนอร์

ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดเก็บข้อมูลที่สแกนและอ่านด้วยคอมพิวเตอร์ ที่มีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วสูง มีการนำมาใช้แม้แต่ในร้านขายของชำขนาดเล็กทั่วไป ไปจนถึงร้านสะดวกซื้อ หรือห้างขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นที่จุดชำระเงิน หรื

อจุดที่มีการตรวจสอบราคาสินค้า และความสามารถสำหรับบาร์โค้ดในการเก็บข้อมูล เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ที่ผลิต ฯลฯ  ปัจจุบันยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อีกด้วย

NiceLabel Print Barcode,ซอฟต์แวร์สร้างบาร์โค้ด NiceLabel

สำหรับองค์กรธุรกิจที่มีโอกาสที่จะขยายขนาดและเติบโต ซึ่งหมายความว่า โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด สำหรับการติดฉลากและบาร์โค้ดของคุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการส่งเสริมอัตราการเติบโตด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการขยายสู่ตลาดใหม่ การควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ความสามารถในการปรับขนาด ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึง เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การติดฉลาก ที่เป็นระบบอัตโนมัติสำหรับการสร้างและการพิมพ์ฉลากที่แม่นยำ มีเทมเพลตที่มีคุณสมบัติอัจฉริยะที่เติมข้อมูลและโครงสร้างที่ถูกต้อง และ Interface ที่คลิกแบบง่ายเพื่อช่วยนักออกแบบหรือพนักงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์

แพลนเนท บาร์โค้ดเป็น ตัวแทนจำหน่าย โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด เพื่องานธุรกิจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ โปรแกรมสร้างบาร์โค้ด หรือปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเพิ่มเติมได้จาก facebook ของ PlanetBarcode