CipherLab RK25 Mobile Computer
CipherLab RK25 Mobile Computer
CipherLab RK25 Mobile Computer

CipherLab RK25 Mobile Computer คือ เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ สร้างขึ้นบนมาโดยผู้ผลิต CipherLab เหมาะสำหรับการขายสินค้าในร้านค้า สำหรับป้อนข้อมูลปริมาณมาก เช่น การค้าปลีก, คลังสินค้าขนาดเล็กและการทำงานแบบ Field mobility คอมพิวเตอร์มือถือ เป็น คอมพิวเตอร์พกพาระบบสัมผัส เข้ากับอุปกรณ์พกพาได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัติที่ทันสมัยของ CPU แบบ Quad-Core 1.4 GHz และการสื่อสารแบบดูอัลแบนด์ IEEE 802.11 a / b / g / n / ac เพื่อให้ผู้ใช้สามารถลดความซับซ้อนของการทำงาน หน้าจอชัดเจนแม้ทำงานอยู่กลางแจ้ง (ดูสินค้าของ CipherLab เพิ่มเติม)