Honeywell SCANPAL EDA51K Enterprise Mobile Computer
Honeywell SCANPAL EDA51K Enterprise Mobile Computer

Honeywell SCANPAL EDA51K Enterprise Mobile Computer เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เป็นการทำงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจในคลังสินค้าขนาดเล็ก ศูนย์กระจายสินค้าและแอพพลิเคชั่นค้าปลีก ด้วย ScanPal ™ EDA51K เป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่ทนทานและมาพร้อม Keypad กับความทนทานที่เพิ่มขึ้น (ระดับ IP65) แถมยังสามารถต้านทานฝุ่นละออง แรงสั่นสะเทือน ความชื้น ความร้อน ความเย็นและไฟฟ้าสถิตได้ ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด (ดูสินค้าของ Honeywell เพิ่มเติม)