SNBC - BTP R980 Ultra Speed Printer
SNBC - BTP R980 Ultra Speed Printer
SNBC - BTP R980 Ultra Speed Printer

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ความเร็วสูง รุ่น SNBC – BTP R980 Ultra Speed Printer เป็นเครื่องพิมพ์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับตลาดการ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน  เป็นหนึ่งใน เครื่องพิมพ์ความร้อน ที่เร็วที่สุดในตลาดปัจจุบันด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 310 มม. / วินาที สามารถใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ POS (ดูสินค้าของ SNBC เพิ่มเติม)