TSC Zenpert 3R20 Mobile Printer
TSC Zenpert 3R20 Mobile Printer

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ของคุณ ด้วย เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ TSC Zenpert 4T520 Desktop Barcode Printer เป็นแบรนด์ที่ผลิต เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบตั้งโต๊ะ ที่สร้างขึ้นโดยทีมพัฒนา เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC คุณสมบัติที่รองรับ Zenpert 4T520 เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด รุ่นประหยัด เป็นอีกแบรนด์ที่น่าสนใจ ผลิตจากโรงงาน TSC ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน โรงงาน ISO9001 เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ เริ่มทำธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง  (ดูสินค้าของ TSC Printer เพิ่มเติม)