Zebra TC21 / TC26 Touch Computer
Zebra TC21 / TC26 Touch Computer

ที่สุดของ คอมพิวเตอร์พกพา Zebra TC21 / TC26 Touch Computer ประสิทธิคุณภาพสูง ในราคาต่ำ  สำหรับในทุกประเภทธุรกิจ มี 2 รุ่น คือ TC21 Wifi, BT และ NFC / TC26 Wifi และ BT, NFC และสามารถใช้กับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพารุ่นใหม่ จาก Zebra TC21 และ TC26 สามารใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจ   ร้านค้าปลีก (Retail)  โรงพยาบาล (Hospitality)  คลังสินค้า (warehouse)  โรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing)  หน่วยบริการ (Field service)   งานขนส่ง (Direct Store Delivery (DSD)  งานไปรษณีย์ (Postal)  งานจัดส่ง (Courier) (ดูสินค้าของเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Zebra )