Zebra TC70 / TC75 Touch Mobile Computer PDA
Zebra TC70 / TC75 Touch Mobile Computer PDA

Zebra TC70 / TC75 Touch Mobile Computer อุปกรณ์ระดับมืออาชีพที่สร้างจากพื้นฐานสำหรับองค์กร พร้อมสำหรับองค์กรทุกวันที่ใช้งานทั้งในและนอก ด้วยระบบปฏิบัติการ Android 4G / LTE (เฉพาะรุ่น TC75) และการเชื่อมต่อ 802.11a / b / g / n สำหรับทุกที่ทุกเวลาเข้าถึงข้อมูล Mobility Extensions (Mx) ของ Zebra ใช้งานง่ายเหมือนสมาร์ทโฟนสำหรับผู้ใช้ทั่วไป (ดูสินค้าของเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Zebra )