ZXP SERIES 7 CARD PRINTERS เครื่องพิมพ์การ์ด เครื่องปริ๊นการ์ด
ZXP SERIES 7 CARD PRINTERS เครื่องพิมพ์การ์ด เครื่องปริ๊นการ์ด
ZXP SERIES 7 CARD PRINTERS เครื่องพิมพ์การ์ด เครื่องปริ๊นการ์ด

เครื่องพิมพ์บัตร Zebra ZXP SERIES 7 CARD PRINTERS เป็น เครื่องพิมพ์บัตร ด้วยเทคโนโลยี Direct-to-Card Printer สามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบสีและขาวดำ มีความรวดเร็วในการพิมพ์บัตรสูง อีกทั้งยังสามารถพิมพ์บัตรแบบ 2 ด้าน

พร้อมทั้งยังคงคุณภาพของการพิมพ์เอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งใน Zebra card printer รุ่นนี้สามารถเลือกเพิ่มเติมฟังก์ชั่น การเคลือบ Laminated เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรได้อีกด้วย มาพร้อมกับ แผงควบคุม LCD ที่ชัดเจน (ดูสินค้าทั้งหมดของ Zebra เพิ่มเติม)