SNBC BTP - R880NPII Receipt Printer
SNBC BTP - R880NPII Receipt Printer

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ SNBC  BTP – R880NPII Receipt Printer พิมพ์ด้วยความร้อน เป็นเครื่อง เครื่องพิมพ์  ใช้งานที่ง่าย ร่วมกับระบบ POS ได้เป็นอย่างดี เหมาะกับธุรกิจการ ร้านค้าปลีก ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านขายยา ระบบการเงิน ATM  ร้านอาหาร หรือกิจการที่มีการออกใบเสร็จให้ลูกค้า เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน   การเชื่อมต่อผ่าน USB เสียงรบกวนต่ำ, ความเร็วในการพิมพ์สูง (ดูสินค้าของ SNBC เพิ่มเติม)

R880NPII Receipt Printer

R880NPII Receipt Printer