TSC Alpha – 3R – Mobile Printer
TSC Alpha 3R เครื่องพิมพ์แบบพกพา

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดแบบพกพา Barcode Printer TSC Alpha – 3R พิมพ์แบบใช้ความร้อน มีแบตเตอร์รี่ขนาดใหญ่ ใช้ได้นาน ใช้งานทนทาน สีคมชัด ใช้เป็น Mobile Printer  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ก็ได้ ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความถูกต้อง และความแม่นยำในการทำงาน เชื่อมต่อผ่าน WiFi Bluetooth USB 2.0 (ดูสินค้าของ TSC เพิ่มเติม)