TSC - MB240 Barcode Printer

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC – MB240 Barcode Printer สำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพในการทำงาน พิมพ์ได้รวดเร็ว รองรับการพิมพ์งานหนัก คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุดด้วยตัวประมวลผลที่เร็วขึ้น ออกแบบให้ใช้งานนานหลายปี  พิมพ์ต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวัน พิมพ์ได้เร็ว 203 mm (8″)/second (ดูสินค้าของ TSC เพิ่มเติม)