TSC CPX4 Series Printer
TSC CPX4 Series Printer

เครื่องพิมพ์ฉลากสี ของทีเอสซี ความเร็วที่โดดเด่น TSC CPX4 Series ออกแบบสำหรับตามเพื่อเป็น เครื่องพิมพ์สติกเกอร์สี ให้ภาพสีเต็มข้อความที่ชัดเจนและบาร์โค้ดที่คมชัดที่ความละเอียดการพิมพ์ 1200 x 1200 dpi หมึกของเราสามารถรักษาคุณภาพได้ตลอดเวลารักษาสีที่กันน้ำ การพิมพ์ชั้นนำของอุตสาหกรรมสูงถึง 11.8 ips เหมาะสำหรับการใช้งานทุกประเภทเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด สำหรับฉลากที่ชัดเจนและมีคุณภาพสูง มี CPX4P  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทุกประเภท และ CPX4D (ดูสินค้าทั้งหมดของ TSC เพิ่มเติม)