TSC PEX - 1000 Series printer
TSC PEX - 1000 Series printer

เครื่องพิมพ์ลาเบลอุตสาหกรรม TSC PEX – 1000 PRINTER เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่รองรับการพิมพ์งานหนัก เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Thermal Smart Control สร้างบาร์โค้ดที่สะอาดและมีคุณภาพสูง มีความละเอียด 203 dpi, 300 dpi และ 600 dpi เหมาะสำหรับการผลิตและการใช้งานโลจิสติกส์ที่ความเร็วสูง เข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง  การพิมพ์ฉลากที่มีความแม่นยำสูงเชื่อมต่อที่หลากหลายมาตรฐาน (ดูสินค้าทั้งหมดของ TSC เพิ่มเติม)