TSC – MH240 BarCode Printer

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC – MH240 BarCode Printer เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่รองรับการพิมพ์งานหนัก งานพิมพ์จำนวนมาก พิมพ์ต่อเนื่องได้ตลอดทั้งวัน พิมพ์ได้เร็ว 14นิ้วต่อวินาที ความละเอียดหัวพิมพ์ 203dpi หน้ากว้างการพิมพ์ 4.09นิ้ว(104mm.) ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Thermal Smart Control ทำให้สามารถพิมพ์บาร์โค้ดที่มีความชัดเจนและมีคุณภาพสูง (ดูสินค้าทั้งหมดของ TSC เพิ่มเติม)